Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 30 december 2019

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i flertal.

Definitioner

För denna sekretesspolicy:

 • Du betyder den enskilda som får åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet för vilken en sådan person får åtkomst till eller använder Tjänsten, i förekommande fall.

   

 • Företag (kallas antingen “företaget”, “vi”, “oss” eller “vårt” i detta avtal) hänvisar till FCSS.
 • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelen eller andra rättigheter att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
 • Konto  betyder ett unikt konto som skapats för dig för att få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Webbplats hänvisar till FCSS, tillgänglig från https://www.fcss.nu/
 • Service  hänvisar till webbplatsen. 
 • Land hänvisar till: Sverige
 • Tjänsteleverantör betyder all fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på företagets vägnar. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller personer anställda av företaget för att underlätta tjänsten, att tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.
 • Socialmedietjänsten från tredje part hänvisar till en webbplats eller någon social nätverkswebbplats genom vilken en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda tjänsten.
 • Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar person.

   

 • Cookies  är små filer som placeras på din dator, mobil enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller detaljerna i din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genereras av användningen av tjänsten eller från själva tjänsteninfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

  Samla in och använda dina personuppgifter

  Typer av insamlade data

  Personuppgifter

  När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

   • E-postadress
   • Användningsdata

   

  Användningsdata

  Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

  Användningsdata kan innehålla information som din enhets Internetprotokoll-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du använt på dessa sidor , unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

  När du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress , Ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

  Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du går till tjänsten av eller via en mobil enhet.

  Tracking Technologies and Cookies

  Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

  Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar kakor kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

  Cookies kan vara “Persistent” eller “Session” Cookies. Ihållande kakor förblir på din dator eller din mobila enhet när du går offline, medan Session Cookies raderas så fort du stänger din webbläsare.

  Vi använder både session och ihållande cookies för de syften som anges nedan:

   • Nödvändiga / väsentliga kakor

    Typ: Session Cookies

    Administreras av: Us

    Syfte: Dessa kakor är viktiga för att ge dig tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att ge dig dessa tjänster.

     

   • Cookies policy / Cookies meddelandet om godkännande

    Typ: Persistent Cookies

    Administreras av: Us

    Syfte: Dessa kakor identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på webbplatsen.

     

   • Funktionalitetskakor

    Typ: Persistent Cookies

    Administreras av: Us

    Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser igen varje gång du använder webbplatsen.

     

    För mer information om cookies vi använder och dina val angående cookies, besök vår Cookies Policy.

    Användning av dina personuppgifter

    Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

    • Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst , inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst.
    • För att hantera ditt konto: att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter som du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
    • För utförande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller av något annat kontrakt med oss ​​genom tjänsten.
    • För att kontakta dig: Att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, till exempel en mobilapplikations push-avisering om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionaliteter, produkter eller kontrakterade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringarna, vid behov eller rimliga för deras implementering.
    • För att ge dig  nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte ta emot sådan information.
    • Att hantera dina förfrågningar: Att delta i och hantera dina förfrågningar till oss.
       • Uppfyller en juridisk skyldighet
       • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
       • Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
       • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten

Skydda mot juridiskt ansvar

 

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

  • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att visa annonser till dig för att hjälpa till att stödja och underhålla vår tjänst, för att kontakta dig, att annonsera på tredjepartswebbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst eller för betalningsbearbetning.
  • För företagsöverföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår affär till ett annat företag.
  • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar Vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
  • Med affärspartner: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
  • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de allmänna områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en tredje parts sociala medietjänst kan dina kontakter på tredje partens sociala medietjänst se ditt namn, profil, bilder och beskrivning av din aktivitet. På liknande sätt kan andra användare se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och visa din profil.

 

Lagring av dina personuppgifter

Företaget behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användardata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets operativa kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagarna om dataskydd kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt skick av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Offentliggörande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget bli skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra lagliga krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Detaljerad information om behandling av dina personuppgifter

Tjänsteleverantörer har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra sina uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Användning, prestanda och diverse

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att förbättra vår tjänst.

Med e-post: info@FCSS.nu

Google Places

Google Places är en tjänst som returnerar information om platser med HTTP-förfrågningar. Det drivs av Google.

Tjänsten Google Places kan samla in information från dig och från din enhet för säkerhetsändamål.

Barns integritet

Vår tjänst adresserar inte någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet personlig information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personlig Data, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrars samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Vi kan också begränsa hur vi samlar in, använder och lagrar en del av informationen från användare mellan 13 och 18 år. I vissa fall betyder det att vi inte kan tillhandahålla vissa funktioner i tjänsten till dessa användare.

Om vi ​​måste lita på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva att din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet “Senast uppdaterat” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss: