Villkor

Senast uppdaterad: 30 december 2019

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i flertal.

Definitioner

För dessa villkor:

 • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelen eller andra rättigheter att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
 • Företag (kallas antingen “företaget”, “vi”, “oss” eller “vårt” i detta avtal) hänvisar till FCSS.
 • Land hänvisar till: Sverige
 • Service hänvisar till webbplatsen.
 • allmänna villkor  (även kallad “villkor”) betyder dessa villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget om användningen av tjänsten. Detta villkoravtal upprätthålls av Generator för gratis villkor .
 • Sociala mediatjänster från tredje part betyder tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga av tjänsten.
 • Webbplats  hänvisar till FCSS, tillgänglig från https://www.fcss.nu/
 • Du innebär att personen kommer åt eller använder tjänsten , eller företaget eller annan juridisk enhet på vilken räkning en sådan person får åtkomst till eller använder Tjänsten, i tillämpliga fall.

  Bekräftelse

  Dessa är villkoren för användningen av denna tjänst och avtalet som fungerar mellan dig och företaget. Dessa villkor anger alla användares rättigheter och skyldigheter beträffande användningen av tjänsten.

  Din tillgång till och användning av tjänsten är betingad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

  Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

  Din tillgång till och användning av tjänsten är också betingad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår sekretesspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

  Länkar till andra webbplatser

  Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

  Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakas av eller i samband med användning av eller förlitar sig på sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

  Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

  Bekräftelse

  Dessa är villkoren för användningen av denna tjänst och avtalet som fungerar mellan dig och företaget. Dessa villkor anger alla användares rättigheter och skyldigheter beträffande användningen av tjänsten.

  Din tillgång till och användning av tjänsten är betingad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

  Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

  Din tillgång till och användning av tjänsten är också betingad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår sekretesspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

  Länkar till andra webbplatser

  Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

  Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakas av eller i samband med användning av eller förlitar sig på sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

  Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

  Gällande lag

  Landets lagar, utom dess lagaregler, reglerar dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

  Tvistlösning

  Om du har någon oro eller tvist om tjänsten, accepterar du att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

  För användare av Europeiska unionen (EU)

  Om du är en konsument från Europeiska unionen kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

  Förenta staternas juridiska efterlevnad

  Du företräder och garanterar att (i) du inte är belägen i ett land som omfattas av USA: s regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen till ett “terroriststödjande” land, och (ii) Du är inte listad på någon lista över förbjudna eller begränsade parter i USA: s regering.

  Severability and Waiver

  Avskiljbarhet

  Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara oöverförbar eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft .

  Upphävande

  Med undantag för vad som anges här, kommer underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts förmåga att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan prestation vid något tillfälle därefter och inte heller avstå från ett brott utgöra ett avstående från efterföljande överträdelser.

  Översättningstolkning

  Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst.

  Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ska ha företräde i händelse av tvist.

  Ändringar av dessa villkor

  Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

  Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

  Kontakta oss

  Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

   • Med e-post: info@FCSS.nu